This Week

Today: 3 Cheshvan
Shabbat: 8 Cheshvan 5778 Lech Lecha
Kabbalat Shabbat (Hendon): 17:30
Motzei Shabbat: 18:30

Festival Dates

ChanukkahWednesday 13/12/2017 - 20/12/2017
10 TevetThursday 28/12/2017
Tu BishvatWednesday 31/1/2018
PurimThursday 1/3/2018
PesachSaturday 31/3/2018 - 7/4/2018 [Easter Sunday 1/4/2018]
Yom HaAtzmautFriday 20/4/2018
ShavuotSunday 20/5/2018 - 21/5/2018
17 TammuzSaturday 30/6/2018
9 AvSaturday 21/7/2018
Rosh HashanahMonday 10/9/2018 - 11/9/2018
Yom KippurWednesday 19/9/2018
SuccotMonday 24/9/2018 - 1/10/2018
Copyright © 2008, Kehillat Ohel Avraham
Home| Contact Us