This Week

Today: 5 Kislev
Shabbat: 7 Kislev 5775 Vayeitzei
Kabbalat Shabbat (Hendon): 15:41
Motzei Shabbat: 16:48

Festival Dates

ChanukkahWednesday 17/12/2014 - 24/12/2014
10 TevetThursday 1/1/2015
Tu BishvatWednesday 4/2/2015
PurimThursday 5/3/2015
PesachSaturday 4/4/2015 - 11/4/2015 [Easter Sunday 5/4/2015]
Yom HaAtzmautFriday 24/4/2015
ShavuotSunday 24/5/2015 - 25/5/2015
17 TammuzSaturday 4/7/2015
9 AvSaturday 25/7/2015
Rosh HashanahMonday 14/9/2015 - 15/9/2015
Yom KippurWednesday 23/9/2015
SuccotMonday 28/9/2015 - 5/10/2015
Copyright © 2008, Kehillat Ohel Avraham
Home| Contact Us